Szkoła Podstawowa w Krasnej

Strona główna

 

 

 

 

 

Witamy na  stronie

Szkoły Podstawowej w Krasnej

 

Dzisiaj na tablicy

 

Harmonogram nauczania hybrydowego dla uczniów klas IV-VIII w okresie od 17- 28 maja 2021r.

Klasa

17 V

PONIEDZ

18 V

WTOREK

19 V

ŚRODA

20 V

CZWARTEK

21 V

PIĄTEK

24 V

PONIEDZ

25-27 V

WT- CZW

28 V

PIĄTEK

IV

S

Z

S

S

Z

Z

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

S

V

Z

S

Z

Z

S

S

Z

VI

Z

S

Z

Z

S

S

Z

VII

S

Z

S

S

Z

Z

S

VIII

Z

S

Z

Z

S

S

EGZAMINY

ÓSMOKLASISTY

Z

 

Zajęcia będą odbywać się zgodnie z tygodniowym planem lekcji. 

Informujemy, że ze świetlicy szkolnej będą mogły korzystać wszystkie dzieci, które danego dnia będą miały zajęcia stacjonarne.

W dniach egzaminu ósmoklasisty tj. 25-27 maja  zapewniamy opiekę wszystkim uczniom, którzy jej potrzebują.

Dzieci z oddziałów  przedszkolnych i uczniowie klas 1-3 kontynuują naukę w szkole.

Elżbieta Bednarczyk